Kariyer İnsan Kaynakları Politikası

 ETG İnsan Kaynaklarının politika ve stratejileri iki temel değere dayanıyor; Çalışanların Mutluluğu ve İş Verimliliği.

Oryantasyon, eğitim ve danışman yetiştirme programlarımızla sektöre yetişmiş iş gücü sağlıyor ve danışmanlarımızın mutluluğu için yaptığımız yatırımları müşterimize yaptığımızı varsayıyoruz; çünkü biz şuna inanıyoruz: Çalışanları bir kurumu gerçekten sevmeden müşterileri o kurumu sevemez.
 
  • Eğitim düzeyi yüksek, takım çalışması yapabilen, enerjik, yeniliklere açık, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, ahlaki değerlere saygılı insan gücünü ETG bünyesine kazandırmak
  • ETG bünyesine kazandırılmış çalışanların memnuniyetini mümkün olan en üst seviyede tutmak  
  • ETG çalışanların sürekli gelişimini sağlamak  
  • ETG çalışanlarının farklı bakış açıları, beceriler ve teknik bilgiler kazanmasını sağlamak