Kurumsal Misyon / Vizyon / İlkeler
Misyon
Müşterilerine rekabet avantajı sağlamak amacıyla iş, ürün, süreç, teknoloji ve entegrasyon konularında eksiksiz bir çözüm sağlayıcı olmak. 
 
Vizyon
Verdiği hizmetin merkezinde iş ortaklarının ihtiyaçları olan, sadece bugünü değerlendirerek değil; yarını da öngörerek geniş bir perspektifte çözümler sunan küresel bir çözüm sağlayıcı olmak ve müşteri/iş ortakları ile iyi ilişkiler kurarak uzun süreli birlikte çalışma iklimi oluşturmak.
 
İlkeler
''ETG'' kelimesinin içerdiği erdem, mükemmellik, iyilik ve en yüksek insan potansiyeline ulaşma arayışını tüm süreçlerine yansıtan ETG, işletmelere sunduğu projelerde dört temel ilkeden ödün vermez:
 
  1. İşletmelerin mevcut süreçlerinin doğru analizi: Detaylı analiz ve müşteri ihtiyaçlarının doğru tespiti projenin en önemli adımıdır. 
  2. Çözüm odaklı yaklaşım: Analiz sonunda tasarlanan sistem, müşterinin ihtiyacı ile tam olarak örtüşmelidir.
  3. İş ortaklığı anlayışı: Sadece günü kurtaran projeler değil, işletmelerin gelecekteki ihtiyaçlarını da öngören çözümler yaratarak Kurumsal Sistem yatırımının hedefine ulaşması sağlanmalıdır.
  4. Doğru İletişim: Uzun süreli beraber çalışma olanaklarının mümkün olabilmesi için karşılıklı anlayış ve özveri içerisinde doğru iletişim ile zorlukların üstesinden gelinmelidir.